wz

Geologie                                        « zpět

geo    - dozvědět se více o geologické stavbě našeho i ostatních

   států

- zlepšení vědomostí o sopkách a geologických termínech

- vytvoření vědomostních testů o geologii a rostlinách

- získání informací o rostlinách daných států


· srpen/září -fotografie rostlin

· září - partnerská schůzka pro učitele a žáky na Islandu: Objevování geologie (výstup      na sopku, studium sopečných projevů, sledování kolonií papuchalků, jízda na koních          kolem ostrova, ….)

· říjen -  Sopky ve světě (mapky, obrázky, …), GLOBE—Biometrie + fotky

· listopad - geologická stavba našeho státu a vytvoření slovníku geologických termínů

· prosinec - vytvoření kalendáře na rok 2007, téma—Zajímavé geologické útvary

  daného státu

· leden - GLOBE—Meteorologická pozorování

· únor - studium zimní přírody (stopy ve sněhu, sníh)

· březen - partnerská schůzka pro učitele a žáky v Norsku:  Zábava v zimní přírodě         (zimní sporty, lyžování, lezení na ledovci,…)

· duben - GLOBE fenologická pozorování, dokončení výstupů projektu

· průběžně během celého roku  GLOBE, chatování o jednotlivých úkolech