wz

GLOBE                                           « zpět

the Global Learning and Observations to Benefit the Environment


Význam GLOBE dat narůstá s časem a pravidelnou řadou měření.Pro program GLOBE zpracovali vědci systém průkazných a zároveň pro studenty jednoduchých měření, umožňujících sledovat vývoj globálních ekologických problémů.V rámci světové sítě účastníků programu GLOBE provádějí studenti měření a pozorování kvality životního prostředí v oblastech meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie, pedologie a dálkového průzkumu Země. Svá pozorování odesílají prostřednictvím počítačové sítě Internet do centra NASA v Coloradu. Studentská data využívají vědci různých oborů. Ti naopak nabízejí studentům nejnovější poznatky svého bádání. Studenti mohou s vědci komunikovat osobně pomocí e-mailu.


Více informací o projektu najdete na mezinárodních stránkách a nebo na 

stránkách o jeho  průběhu  na naší škole.

· meteorologie - Finsko a  Česko v 7. ročníku, Island a Norsko v 8. ročníku   »» 

· hydrologie - Finsko a Česko v 9. ročníku, Island a Norsko v 10. ročníku  »» 

· biometrie - Finsko a  Česko v 8. ročníku, Island a Norsko v 9. ročníku  »» 

· fenologie - průběžně všechny ročníky  »» 

· pedologie - není zahrnuta do projektu, naše škola ale tento druh měření provádí  »»