wz

Témata projektu

Využití sportu a přírodních aktivit k rozvoji a zdokonalování sociálního chování žáků. Toto téma je základem našeho tříletého projektu.


art   Umění v přírodě 2004 - 2005 Finsko
                  Využití výtvarné výchovy v přírodě a přírody ve výtvarné výchově, práce 

                s přírodními materiály.  »»


Sport formou zábavy 2005 - 2006 Česko    sport

Humornou formou ve sportu ke zdravému životnímu stylu a dobré fyzické kondici. »»


  geo    Geologie 2006 Island
                    Geologické dějiny Země, obnovitelné zdroje energie a její využití. »»


Zábava v zimní přírodě 2007 Norsko        sport
  Hry na sněhu a na ledu ( lyžování, bruslení, snowtubing, skútry, ledovce, stavby ze
  sněhu,… ) »»


logoglobe  Poznej své životní prostředí pomocí GLOBE 2004 - 2007
                   Hlavním úkolem je porovnat měřením získaná data a pokusit se vysvětlit,

                proč se výsledky jednotlivých škol liší.  »»